انجمن لجستیک ایران، پس از برگزاری نخستین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین در بهمن ماه سال ۱۳۸۳ و متعاقب آن انتخاب اعضای هیات مدیره، با جدیت هر چه بیشتر به دنبال نهادینه‌سازی نظام مدیریت زنجیره تامین و بهره‌گیری بیشتر از مزایای علوم لجستیک در ارتقای کیفیت، بهره‌وری و بهبود اقتصاد میهن عزیزمان برآمد.

انجمن لجستیک ایران با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی لجستیک پیرامون صنایع مختلف و ایجاد همکاری نزدیکتر بین متخصصین و پژوهشگران صنعت با صاحب‌نظران، تصمیم‌سازان و مراجع قانون‌گذاری کشور و در راستای نیل به اهداف ذیل فعالیت‌های خود را توسعه می‌دهد: