اطلاعیه مهم

 

قابل توجه کلیه اساتید،پژوهشگران،دانشجویان و شرکت کنندگان در هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک وزنجیره تامین

احتراما به اطلاع می رساند براساس ابلاغ وزارت علوم،تحقیقات وفنآوری و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی کلیه کنفرانسها وهمایشهای علمی درکشور تا انتهای سال جاری لغو گردیده شده است .
برهمین اساس برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین نیز که قراربود در هفتم وهشتم اسفندماه سال جاری برگزارگردد به زمان دیگری موکول می گردد.

 

زمان جدید برگزاری متعاقبا و باتوجه به ارزیابی شرایط اعلام خواهد

 

15 اسفند 1398