اطلاعیه مهم

  قابل توجه کلیه اساتید،پژوهشگران،دانشجویان و شرکت کنندگان در هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک وزنجیره تامین احتراما به اطلاع می رساند براساس ابلاغ وزارت علوم،تحقیقات

Read More »