دوشنبه, اسفند 02, 1395

اساسنامه انجمن لجستيک مشتمل بر شش فصل و بيست و پنج ماده به تصويب مجمع عمومي انجمن رسيده است.

براي مشاهده متن کامل اساسنامه انجمن  اينجا را کليک کنيد.