جمعه, آذر 22, 1398

 lscm2019

 

زنجیره تامین همیاری    Collaborative Supply Chain

رقابت شدید در بازار، شرکتها را مجبور کرده است تا پاسخگویی سریعتری به نیازهای مشتری از طریق توسعه سریعتر محصول و زمان تحویل کوتاه تر داشته باشند. افزایش آگاهی و ترجیحات مشتری منجر به یک انفجار بی سابقه در تنوع محصول شده است.

مشتریان نهایی تنها به شرکتهایی اعتنا می کنند که قادر به تحویل محصول با کیفیت عالی و به موقع هستند. با این وجود تقاضای مشتریان برای تنوع محصول خصوصا در مورد محصول با طول عمر کم از قبیل صنایع غذایی، پوشاک، اسباب بازی و کامپیوتر کار را برای سازندگان و خرده فروشان جهت پیش بینی اینکه چه تنوع خاصی از محصول را بازار می پذیرد سخت کرده است. برای موثر بودن در تطبیق تقاضا با عرضه، سازندگان و خرده فروشان نیازمند همکاری و همیاری در زنجیره تامین هستند. این نوع زنجیره تامین که بر مبنای مشارکت و همیاری اجزای زنجیره تامین شکل می گیرد را زنجیره تامین مبتنی بر همیاری یا Collaborative Supply Chain  می گویند.