جمعه, آذر 22, 1398

 lscm2019

 

کد خبر : 9209A08

تاریخ انتشار :     1391/09/21                

منبع : ایلنا

 

 

16 پله تا رتبه یک لجستیکی منطقه فاصله داریم

رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، متوسط سهم هزینه های لجستیکی از قیمت تمام شده را درکشورمان 20 درصدعنوان و بر کاهش این میزان تاکید کرد. 

رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، متوسط سهم هزینه های لجستیکی از قیمت تمام شده را درکشورمان 20 درصدعنوان و بر کاهش این میزان تاکید کرد. 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از "شاتا" مهدی فتح اله در نشست خبری با برشمردن هزینه های لجستیکی گفت : بر اساس آمار بانک جهانی 62 درصد هزینه ها شامل حمل و نقل‌، 34 درصد نگهداری و انبارداری و 4 درصد مدیریت کنترل است که سهم هزینه های حمل و نقل 6 تا 7 درصد از قیمت تمام شده کالا را شامل می شود که در ایران این رقم حدود 12 درصد است .
 وی تصریح کرد : اگر بتوانیم این هزینه ها را مدیریت کنیم کاهش قابل ملاحظه ای در قیمت محصولات خواهیم داشت.
فتح اله بر نقش لجستیک در زنجیره تولید تا مصرف تاکید کرد و افزود : هر کدام از حلقه های تامین ،‌تولید ، و توزیع و فروش چه در داخل و چه در منطقه و چه سطوح بین المللی ، اگر از استحکام لازم برخوردارنباشد این زنجیره از هم خواهد گسیخت و مزیت رقابتی در قرن حاضر توانایی کار کردن در اقتصاد مبتنی بر شبکه است.
وی عواملی از جمله  حمل و نقل ، جابجایی ، شبکه توزیع ، امکانات ذخیره سازی ، مناطق آزاد و تجاری را از جمله زیرساختهای فیزیکی برشمرد و افزود : بسیاری از مولفه های زیرساختی لجستیک به عوامل غیر فیزیکی نظیر پیوندهای تجاری ، زیرساختهای مالی ، فناوری اطلاعات ، زیر ساختهای حقوقی و بنگاهها بر می گردد.

16پله تا رتبه یک لجستیکی منطقه فاصله داریم
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی همچنین رتبه کشورمان را در زمینه علم لجستیک و زنجیره تامین بر اساس اعلام بانک جهانی در سال 2010 در جایگاه 16 منطقه و 103 در بین 155 کشور دنیا عنوان کرد و افزود : در این زمینه دو رقیب اصلی در منطقه داریم که یکی امارات ودیگری ترکیه است که به ترتیب رتبه های یک و 4 منطقه را دراختیار دارند.
به گفته وی با توجه به تنزل 9 پله ای کشور در زمنیه لجستیک در سال 2012 و با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی کشورمان در منطقه ، تا  افق 1404 باید 16 پله کشورمان را در این زمینه ارتقا دهیم  تا به جایگاه اول منطقه دست یابیم.
فتح اله عمده دلیل این تنزل رتبه را به خاطر محدودیتهای اقتصادی کشور و تحربمها و نیز ناپایداری های اقتصادی دانست.
وی همچنین با توجه به معیارهای شاخص عملکرد لجستیک ، وضعیت گمرکات را  بسیار کلیدی توصیف کرد و اضافه کرد: زیر ساختهای تجاری و جابجایی ، کیفیت و خدمات لجستیکی ، حمل و نقل بین المللی کالا ،توانایی در تعقیب و ردیابی کالا و تحویل به موقع کالا در این شاخص نقشهای اساسی  دارند.
فتح اله ادامه داد:  لجستیک یک تقسیم کار ملی میخواهد و در این زمینه سه وظیفه اصلی برعهده دولتها است که نقش تسهیل کنندگی ، ‌قانون گذاری و تشویق و ترغیب و حمایت از آن جمله به شمار می رود.
وی اظهار کرد : در بازنگری استراتژی صنعت ، معدن و تجارت یکی از حوزه های تکمیلی و جانبی کارگروهی با نگاه لجستیک و تامین زنجیره تولید است و سند راهبرد آمایش تجاری کشور نیز تنظیم شده ودر حال مذاکره هستیم تا به عنوان پیوست های سند باشد.